Antenimierandoholona: Lany nasiam-panitsiana ny Volavolan-dalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana taona 2020

  • vendredi, 13 décembre 2019 08:34

Lany nasiam-panitsiana teto anivon’ny Antenimierandoholona ny alakamisy 11 desambra 2019 nandritra ny fivoriana azon’ny besinimaro natrehina ny Volavolan-dalàna laharana faha 05/2019 tamin’ny 30 oktobra 2019 momba ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana ho amin’ny taona 2019.

Nisy ny fanitsiana nataon’ny Antenimierandoholona toy ny:

- Fampidinana ho dimy isan’arivo ny tahan’ny vola fandrotsaka (acompte) amin’ny IR na IS mikasika ny raharaha fanondranana entana rehetra.

- Fanafoanana ny andininy mikasika ilay TVA roapolo isanjato (20%) takiana amin’ny katsaka sy ny sakafom-biby ary ny faikan’entana hafa satria miteraka olana goavana amin’ireo mpiantsehatra amin’ny tontolo ambanivohitra ary averina folo isan-jato (10%) toy ny teo aloha.

- Fampitomboana ny tahan’ny hetra tsy mivantana alaina amin’ny fandaniana (droit d’accises) mikasika ny fanafarana sigara sy alikaola sy ny vokatra misy alikaola sy paraky ho famenoana ny fidiram-bola mifanaraka amin’izay voalaza etsy ambony. Ny teknisianina ny Minisiteran’ny toekarena sy ny vola no mandrafitra izany taha izany.

- Ny famerenana ho 34,9 miliara ariary ny tetibolan’ny Antenimierandoholona, mba hifanaraka amin’ny voalaza tao anatin’ny taratasy voalohany nalefan’ny Minisiteran’ny Toekarena sy ny vola mitondra ny laharana faha 201-2019- MEF/SG/DGFAG/DB/FSB-4 tamin’ny 09 oktobra 2019 mikasika ny “élaboration de la loi de finances pour 2020” sy indrindra mba ahafahany manatanteraka antsakany sy andavany ny andraikiny araka ny voalazan’ny Lalampanorenana.

- Fananganana ny règlement mifehy azy vao apetraka ny “fond souverain”, na alefa any amin’ny budget Sénat na alefa any amin’ny référendum na alefa any amin’ny fifidianana sefo fokontany na gouverneur na sefo distrika

- Foanana ny “régime concessionnaire automobile”

- Fanafoanana ny tetibola natokana ho an’ny fifidianana sénateur

- Famerenana ny fanampiana ara-bola hanohanana ny orinasa JIRAMA (255.0 miliara ariary) satria mbola ao anatin’ny transition énergétique isika amin’izao fotoana izao mba hitsinjovana ny vahoaka amin’ny mety ho fahatapahan’ny jiro sy rano matetika.

 

Laissez un commentaire
Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.