Editorial

  • vendredi, 20 mars 2020 11:46

  Coronavirus: Tsara raha ny minisitry ny fahasalamana irery ihany no miteny

  Arakaraky ny firosoan'ny fotoana no mampikoropaka ny rehetra, rariny loatra ny fisian'ny tahotra amin'ity valanaretina ity. Mila tony anefa ny vahoaka malagasy, ary ny asa sy ny fihetsiky ny mpitondra no anampy betsaka amin'izany. Aoka ny minisitry ny fahasalamana irery ihany no hiteny, fa tsy fotoana anehoan'ny hafa fa miasa izy izao, eny fantatra fa miasa daholo ny rehetra. Aza mandrangaranga fampitahorana, indrindra izany hoe anakatona compte FB izany, tsy vaha olana izany, mikatona ny iray androany, 100 hafa hisokatra rahampitso, ary vao maika hiazakazahan'ny olona, ny MP hiparitaka ambanin'ny tany tsy ho voafehy. Aoka kosa anefa ho samy tompon'andraikitra isika mpisera, tsy misy manana tombotsoa hisian'ny fisavoritahana ka hanasarotra ny ady amin'ny fidiran'ny aretina.
  Lire la suite ...
  • mercredi, 18 mars 2020 10:23

  Coronavirus: Aleo misoroka toy izay mitsabo

  Marina fa tsy mbola misy marary na matin'ny coronavirus eto Madagasikara, ary hisaorana ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany amin'izany. "Ramalina aza anefa nifehy hazo tokana", tsy aleo ve avy dia apetraka ny fitiliana na dia ny fitiliana hafanana ihany aza amin'ny lalam-pirenena sy ny seranam-piaramanidina anatiny, ny sambo mivezivezy ivelany sy anatiny. Asiana check point ohatr'ireny ady amin'ny pesta ireny. Izay mpandeha taxi-brousse misy hafanana na ahiana dia efa atokana, ary araha-maso avy hatrany avokoa ireo mpandeha niara-dia taminy. Eny amin'ny banky, sekoly, hopitaly, na toerana be olona, dia averina ny fitiliana hafanana, manadio tanana vao miditra ny birao, ny sekoly sy ny toeram-pivarotana lehibe samihafa.
  Lire la suite ...
  • lundi, 16 mars 2020 10:47
  • Photo illustration Maroantsetra

  Covid 19, « Herold », doublons: On est en pleine confusion

  Depuis plusieurs jours, Madagascar est en pleine ébullition, on ne sait plus à quel saint ou sainte se vouer. Une déclaration officielle sur l’existence d’un million et quelques de Carte d’Identité Nationale (CIN) aux numéros identiques a déclenché des vagues de protestations sur la régularité des votes durant les présidentielles, législatives et communales, beaucoup remettent en question la légitimité de ces scrutins, donc de l’assise de l’actuelle administration. Alors que l’apaisement sur ce terrain est loin d’être acquis, voilà que le danger de la pandémie de Coronavirus ou Covid 19 se rapproche de nos côtes. Elle n’est plus qu’à 1000km, plus exactement de 942 km du littoral est. Des déclarations maladroites (pour le dire poliment) de la part d’un haut responsable sur les ondes « le gouvernement a pris ses responsabilités expliquant que le Coronavirus n’a pas encore atteint notre pays » !!!
  Lire la suite ...
  • mardi, 10 mars 2020 09:23
  • Sary nindramina

  Fangatahana fanesorana an'i RAKOTONARIVO Thierry: Tokony atao ampahibemaso azon'ny rehetra hatrehina

  Voalazan'ny lalàna mifehy ny CENI tokoa fa azon'ny CENI atao ny mangataka amin'ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana ny fanesorana ny mpikambana ao aminy. Ny 4 marsa dia nangataka tamin'ny HCC ny CENI tamin'ny alalan'ny Filohany RAKOTOMANANA Yves Herinirina, izay voatendry ho CENI, solotena avy amin'ny Holafitry ny Mpisolo vava, ny analana tsy ho mpikambana intsony ny filoha lefiny RAKOTONARIVO Thierry, voatendry ho CENI, solotena avy amin'ny Antenimieram-pirenana. Ny HCC dia fitsarana toy ny fitsarana rehetra, tsy maintsy mihaino ny andaniny sy ny ankilany, ny mpitory sy ny antony hitoriana azy, ary tsy maintsy mihaino ihany koa ny voapanga sy ny fiarovan-tenany. Raha ny antony hitorian'ny filohan'ny CENI an'ity lefiny ity dia dia noho ny "adisoana be vava, sy ny fivadihana amin'ny fianianana natao". Ny fianianana anefa dia natao ampahibemasao amin'ny anaran'ny Vahoaka Malagasy teo anatrehan'ny Fitsarana ambony, izay natrehan'ny Filoham-pirenena mihitsy.
  Lire la suite ...
  • dimanche, 08 mars 2020 19:25
  • Photo Net

  CENI: Doublons, confusions et agitations

  L'arrêtage provisoire de la liste électorale pour l’année 2020 par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a révélé l'existence de 1 162 151 électeurs ayant le même numéro de carte d'identité nationale (CIN) ! Selon le vice-président (VP) de la CENI, Thierry Rakotonarivo, cette anomalie n'a pas eu d'impact sur la crédibilité des élections, mais pour les politiciens cela ne semble pas être le cas. Dans son explication ce VP donne ses explications comme quoi ces électeurs ayant le même numéro de CIN sont inscrits régulièrement dans la liste électorale et possédant de vraies CIN, seulement elles présentent des anomalies! Certaines portent des numéros identiques, d’autres il manque un chiffre ou bien les noms sont inversés ou déformés. Il est à rappeler que lors de cet arrêtage provisoire de la liste électorale, la CENI a déclaré l'existence de 10 568 400 électeurs inscrits sur la liste électorale. Et le taux d'inscription a connu une hausse de 2,61% par rapport à l'année dernière. 143 334 électeurs ont été retirés de la liste tandis que 412 151 nouveaux sont inscrits dans celle-ci. Jusque-là, les chiffres collent.
  Lire la suite ...
  • dimanche, 08 mars 2020 10:41

  08 mars: Fankalazana maneran-tany ny fety sy ny Zon'ny Vehivavy

  Miarahaba ny Vehivavy rehetra amin'izao 08 marsa, fankalazana maneran-tany ny fety sy Zon'ny Vehivavy izao, mba tsy hijanona fotsiny ho andro ankalazaina, na anio ihany, fa manana ny toerana lehibe ao anaty fianakaviana, ny fiaraha-monina, eny amin'ny toeram-piasana, eo amin'ny Firenena. Zo voalohany ny fanabeazana, ny fianarana, satria rehefa mahay ny Vehivavy dia apinga lehibe ho azy, sy ny fiaraha-monina.Zo fototra ny fanajana ny aina, ny vatana, ny firaisana sy fananahana iriana, tsy aponga miantona na kitapo latsaka akory ny Vehivavy ka izay tiana anaovana azy.Tsara ny mianatra manjaitra sy mahandro sakafo, fa tsy izany akory no maha Vehivavy. Tsy ny fitovian'ny lahy sy ny vavy no tanjona, samy manana ny maha izy azy ary mifameno. Nefa kosa raha zavatra samy vitan'ny lahy sy ny vavy, dia tsy ekena ny mizana mitanila ka ny lahy hatrany no lasa lohalaharana na iantefan'ny safidy mialoha hatrany.
  Lire la suite ...
  • samedi, 07 mars 2020 15:14

  Lisim-pifidianana: Nanjavona ao anaty lisitra i Patrick Raharimanana ary nomena olon-kafa ny CIN

  Nisy ny fiverimberenan'ny laharana kara-panondro araky ny fanambaran'ny filoha lefitra sy notronin'ireo mpikambana tao amin'ny CENI ity. Patrick Raharimanana dia efa kandida ho filoham-pirenena, ary anisan'ny antota-taratasy takiana amin'izany ny fanamarinana fa mpifidy ny kandida. Nanatontoso hatrany ireo adidy fifidianana rehetra araka ny hita amin'ny kara-pifidianana. Nefa rehefa nohamarinina amin'ny tranok'alan'ny CENI dia tsy hita ao anaty lisitra intsony Patrick Raharimanana fa nomena olon-kafa ny laharana kara-panondrony. Hosoka sy fampiasana hosoka tanteraka izany ary faizin'ny lalàna na ireo nanao ny hosoka na ireo nampiasa ny hosoka, eny na ny fokontany na ireo mpikambana biraom-pifidianana raha nahafantatra nefa namela ny fisian'ny hosoka.
  Lire la suite ...
  • mercredi, 04 mars 2020 15:46

  Fifidianana: Mialà ianareo CENI

  Tsy asiana resaka betsaka, tsy nahomby ianareo mpikambana ao amin'ny CENI ary ianareo ihany no niapanga tena. Mialà fa ianareo no fitaratry ny demokrasia sy ny etika mikasika ny fametrahana ny mpitondra rehetra eto amin'ny firenena. Rehefa tsy misy henatra intsony ianareo ka nanary ny fahendrena takian'izany asanareo izany, dia miangavy ny Filoham-pirenena anala anareo tsy misy atakandro ary hitondra anareo ihany koa eo anivon'ny fitsarana. Any ianareo manazava ny resakareo fa tsy ety amin'ny haino amanjery no mampiditra mamoaka manakorontana ny fiainam-pirenena. Tsy ianareo irery no mahay mamaky ny lalàna mifehy anareo sy ny andraikitra feno nomena anareo. Mialà fa mahamenatra, sady mbola mitohy mandainga ihany. Patrick
  Lire la suite ...
  • mardi, 03 mars 2020 09:13

  Lisi-pifidianana: Takiana anokatra fanadihadiana ny fitsarana

  Aman-taonany maro, nanomboka ny 1990, izay nisian'ny lalàna momba ny antoko politika 90-001, izay nialana tamin'ny Mandatehezana nivondronan'ny antoko tokana manohana ny fitondrana revolisionera, ka nanekena ny fisian'ny demokrasia sy ny fifidianana ialana tamin'ny antoko tokana, dia nametraka olana hatrany ny lisitry ny mpifidy. Izay mpitondra teo dia samy nilaza nanadio, nanamboatra io lisi-pifidianana io hatrany, fa ny zava-misy hatreto dia samy nampiasa ny halabato avokoa izay mpitondra rehetra nifandimby hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny fifidianana eto Madagasikara izany dia azakazaka ho an'izay mahavita halabato sy manam-bola be indrindra. Tsy misy safidim-bahoaka marina izany eto hatramin'izay.Fanosoran-tena hilazana fa voafidim-bahoaka hatrany no misy eto anamarinana eo anivon'ny vondrona iraisam-pirenena fa lanim-bahoaka ny mpitondra.
  Lire la suite ...
  • lundi, 02 mars 2020 15:11

  Fantatrao ve: Inona no antsoina hoe Hetra

  Tantara: Talohan'ny taonjato niainan'i Jesoa Kristy dia efa nisy ny Hetra. Vola na vokatra nalain'ny mpanjaka na ny fanjakana (Etat) (ny fanjakana dia misy teny fototra hoe mpanjaka), amin'ireo olona eo ambany fiadidiany ampandehanana sy hizaka ny fandanian'ny mpanjaka na ny fanjakana. Ny mpanjaka na ny fanjakana, mba hampihorina azy dia misy asa ataony ho an'ny fiaraha-monina, fotodrafitrasa, fiarovana...ka dia ampiasainy izay Hetra izay. Taty aoriana, andron'ny Antiquité, dia nasiana Hetra ihany koa ireo vokatra avoaka ivelan'ny fanjakana, hiarovana ny tsy fahampian-tsakafo na vokatra ho anin'ny olona ao anaty fanjakana. (Droit de sortie assis sur les biens).
  Lire la suite ...
Page 2 sur 64