Fantatrao ve: Ahoana ny fikajiana ny fitsinjarana toerana amin'ny fifidianana mpanolotsainan'ny Tanàna

  • dimanche, 01 décembre 2019 22:59
  • Super User
  • Sary nindramina

Araka ny lalàna mifehy ny fifidianana Ben'ny tanàna sy mpanolotsaina, izay ny Ben'ny tanàna no mpanantanteraka, ary ny mpanolotsaina no mpanao lalàna sy mpanara-maso dia:

- Ny Ben'ny Tanàna dia lany amin'ny anaran'olon-tokana, indray miodina ihany, amin'ny vato manankery be indrindra (Suffrage universel direct, au scrutin majoritaire uninominal à un tour). Izany hoe izay mahazo vato ambony amin'ireo mpifaninana, na firy na firy isan-jato azony, no lany amin'ny fiodinana voalohany amin'ny vato manan-kery, izany hoe atambatra ny isan'ny vato azon'ny kandida rehetra no antsoina hoe vato manankery, tsy isaina izany ny vato fotsy sy vato maty.

- Ny Mpanolontsainan'ny Tanàna kosa dia lisitra no hifidianana azy, ka ny "scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste à un tour" no andaniana azy.

Ny Mpanolotsaina kosa dia mila fantarina ny isan'ny mpanolontsaina isaky ny Kaominina, izay voafaritry ny lalàna arakaraky ny isan'ny mponina.

Ohatra: Antananarivo Renivohitra dia manana 55 isa ny mpanolotsainan'ny Tanàna rehetra.

Izany hoe seza 55 no iadiana.

Ny Vote proportionnel au plus fort reste no fomba fikajiana.

izany hoe kajiana aloha ny Quotient électoral, raha tsotsorina, dia zaraina ny isan'ny toerana iadiana ny isan'ny vato manankery

Quotient électoral Q= Vato manankery/isan'ny seza
Q= Suffrage exprimé/nombre de siège

Raha Antananarivo Renivohitra izany dia:

Vato azoan'ny Kandida, (Vokatra vonjimaika navoakan'ny CENI)

N°1= 1771
N°2= 50804
N°3= 5990
N°4= 50460
N°5= 2514

Tana 55 sièges
Q= 111 539/55=2027.98 isam-bato mahazo seza 1 (1 siège)

Izany hoe ny vidin'ny seza iray izany dia vato miisa 2027.98, ka zaraina an'io izany ny vato azon'ny kandida, ahitana impiry nahazo io quotient électoral io izy, tsy isaina ny aorian'ny faingo, satria tsy mahazaka seza 1.
Ny reste na ny ambiny izany, dia ilay vato tsy niasa nanalana ilay seza efa azo tamin'ilay Quotient électoral.

N°1= 0 siège, reste 1771, tsy nahatratra ilay vidina seza 1 amin'ny vato 2027.98 izy, dia lasa ambiny izany ny vato rehetra azony 1771.
N°2= 50804/2027.98 = 25 sièges, reste 104.5 (Ny 2027.98 x 25 sieges= 50 699.5 izany efa niasa, dia 50 804 - 50 699.5= 104.5 sisa no ambiny)
N°3= 5990/2027.98 = 2 sièges, reste 1934.04
N°4= 50460/2027.98= 24 sièges, reste 1788.48
N°5= 2514/2027.98= 1 siège, reste 486,02

Ambin'ny seza tsy voazara= Reste siège= 55- (0+ 25 + 2 + 24 + 1)= 55 - 52= 3

Ny seza 52 izany no efa azon'ny kandida tamin'ilay kajy quotient électoral, vidin'ny seza, izany hoe seza 3 izany sisa ambiny tsy voazara. Dia Jerena iza no manana ambiny, na reste (izay no maha plus fort reste azy), ka izay manana ambiny be indrindra no mahazo ny seza voalohany.

Eto seza 3 no mbola zaraina, ka ireo kandida manana ambiny 3 voalohany betsaka indrindra no mahazo tsirairay ny seza.

N° 3 reste 1934.04 = 1 siège supplémentaire
N°4 reste 1788.48 = 1 siège supplémentaire
N°1 reste 1771 = 1 siège supplémentaire

Vokatra farany, Résultat final répartition 55 sièges

N°1= 0 siège + 1 = 1 siège
N°2= 25 sièges + 0 = 25 sièges
N°3= 2 sièges + 1= 3 sièges
N°4= 24 sièges + 1 = 25 sièges
N°5= 1 siège + 0 = 1 siège

Raha ny eto Antananarivo izany dia mivoaka ady sahala ny kandida IRD N°2 sy ny Kandida Tim N°4, ary samy tsy manana ny maro an'isa na ny majorité 28 sièges raha io vokatra vonjimaika io.

Mirary soa.
Patrick
(Sary nindramina fampihaingoana)

Laissez un commentaire
Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.